Carl Sagans Kosmos del 2: En stämma i den kosmiska fugan

Två böcker har påverkat mig mer än några andra i mitt liv: Liv på Jorden av sir David Attenborough och Kosmos av Carl Sagan. Båda byggde på helt enastående TV-serier som sändes i svensk television i början på 1980-talet. Nu finns Kosmos på nätet, så att vem som helst kan se den och låta sig fascineras av hur fantastiskt vårt 15 miljarder år gamla universum är! Så följ med på en resa fråndet allra minsta av det minsta, till det största av det största, från livets och universums ursprung och hela vår vetenskapliga värld. Man vet aldrig hur länge den får ligga kvar!

Carl Sagan krymper hela universums ålder till ett år, och gör på så vis greppbart för oss hur ofattbart liten del av all denna tid som människan funnits. Vi får se hur livet utvecklats från de första mikroorganismerna till människor.

Genom att förstå hur livet på jorden har utvecklats, kan vi också spekulera i hur livet skulle kunna te sig på andra planeter, med andra förutsättningar. .