Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Olyckshändelser vid kemiska försök del 15

Apparat för ångdestillering av ammoniak enligt Kjeldahl. Apparat för ångdestillering av ammoniak enligt Kjeldahl. En lärarekandidat lät under en laboration eleverna i en rundkolv försedd med kork lösa järnet i en blandning av järnpulver och kvartssand i saltsyra. Då läraren (Öq) tittade på en avsvalnande kolv, i vilken nu vakuum rådde, sögs den ej tillräckligt stora korken ned i kolven och läraren fick varm saltsyra och sand i ögonen! Efter läkarebehandling återvann han dock hälsan på grund av att han genast neutraliserat syran med svag ammoniaklösning.

 

   

Också intressant: