Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Olyckshändelser vid kemiska försök del 6

Rent svavel är ljusgult och olösligt i vatten. Rent svavel är ljusgult och olösligt i vatten.

En person rev i porslinsskål samman svavel och kaliumklorat, varvid följde en så kraftig explosion, att hans båda händer sletos bort och båda ögonen fullständigt förstördes, varjämte stycken av skålen trängde in i hans mage och lår. Döden inträdde först efter 11 timmar.

 

   

Också intressant: