Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Olyckshändelser vid kemiska försök del 4

Vissa böcker av typ "Experimentbok för pojkar" innehålla recept bl.a. på tillverkning av bengaliska eldar, vilkas utförande äro förenade med allvarliga risker, särskilt om kaliumklorat eller "klorex" ingå i recepten.

Experimentbok för pojkar. Experimentbok för pojkar. Bengaliska eldar. Bengaliska eldar.

Några banktjänstemän, som skulle göra "bengalisk eld", sammanrevo i en mortel kemikalier, bl.a. kaliumklorat. Vid explosionen erhöllo de livsfarliga skador. En avled och en blev invalid.

 

   

Också intressant: