Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Olyckshändelser vid kemiska försök del 1

Olyckshändelser vid kemiska försök del 1Vasaskolan i Gävle. Vasaskolan i Gävle. På kemiinstitutionen hittade jag häromdagen ett gammalt, gammalt papper (av språket att döma verkar det härröra från 1940-1950-talet) med beskrivningar av olyckshändelser vid kemiska försök – allmänt kallad "Skräcklistan". Ursprunget är från en kollega, som fick det när hon gjorde sin praktik på Vasaskolan i Gävle 1969. Vem som ursprungligen gjorde sammanställningen är dock höljt i historiens dunkel. Jag tänkte i alla fall att jag skulle publicera dem här!

Om du känner till några av händelserna, platserna eller personerna som figurerar i listan, så hör gärna av dig eller skriv det i kommentarerna nedan! Det skulle vara kul/intressant att få höra mer om historiernas bakgrund!

Nu till den första olyckshändelsen från "skräcklistan"...

Träkol, dock ej i pulverform. Träkol, dock ej i pulverform. Kaliumklorat är ett oxidationsmedel, som mycket lätt avger sitt syre: 2KClO3 → 2KCl + 3O2. Varje blandning av ämnet och ett brännbart ämne är explosiv. Samma gäller "klorex", som innehåller NaClO3 och koksalt.

En lärare skulle framställa syre genom upphettning av kaliumklorat och brunsten. Då han gick för att hämta en "pryl" i ett annat rum, inträffade en våldsam explosion. Analys visade, att kemikaliehandlaren "drygat ut" brunstenen med träkolspulver!

 

 

Också intressant: