Bio-drivmedel är bra

...i alla fall om de kommer från Sverige.

BiobränslenBiobränslen. Resultaten visar att [biodrivmedel] ger mellan 65 och upp till 140 procent mindre växthusgasutsläpp jämfört med bensin och diesel, även när så kallade direkta och indirekta markeffekter räknas med.

Läs mer på forskning.se >>>