Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Genen för kroppslängd

news.2010.heightHur lång blir han? Hur lång blir han? Hur lång man blir är starkt ärftligt: Har du långa föräldrar, är chansen 80%-90% att du blir lika lång. Men hittills har man inte lyckats finna den gen som bestämmer hur lång du blir.

Troligen är det så därför att det inte finns en gen som bestämmer hur lång du blir. Istället verkar det vara så att en mängd små variationer påverkar kroppslängden lite grann, var och en för sig. (Och så spelar en mängd miljöfaktorer också in, exempelvis rökning och hur pass välnärd man är under uppväxten.)

Läs mer på Nature News >>>

 

   

Också intressant: