Att vara ond kan förbättra din fysiska prestationsförmåga

Dr. Evil. Dr. Evil. Man uppfattar den som gör onda (eller goda) saker som mer effektiva och med mer viljekraft.

Läs mer på Harvard Gazette >>>