Att tro på homeopati är inte evolutionärt fördelaktigt... ?

dilutionUtspädning av säd. Utspädning av säd.

"Okej, nu har jag spätt ut säden 30x."

"Nu måste vi ju lyckas bli gravida!"

Från xkcd.com