Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Upptäckten av fossilet "Ida": En av våra tidigaste förfäder

Den 19 maj 2009 meddelade den norske paleontologen Jørn Hurum att han hade fått och beskrivit ett 47 miljoner år gammalt fossil av en primitiv primat, Darwinius masillae. Det här är historien om vad som kan vara en viktig länk mellan människans och övriga primaters utvecklingslinjer. 

Primaten kallas visserligen "Ida" efter Hurums dotter, men dess vetenskapliga namn har den fått från Darwin (för att högtidlighålla minnet av att det var 200 år sedan Charles Darwin föddes) och från Messel, den gruva där fossilet hittades.

 

   

Också intressant: