Här är en snygg demonstration av en av de grundläggande koncepten i fysik.

Det hela handlar om rörelse: När något har en hastighet, har det alltid en hastighet relativt något annat. (Ja, relativitetsteorin bygger på detta grundläggande faktum!) Bollen som skjuts upp har en hastighet relatvit bänken som hela ekipaget står på.

Men eftersom bollen har samma hastighet i sidled som vagnen – dess relativa hastighet i sidled är alltså 0 m/s – fångas den upp igen i skålen. (Fast som du ser på reprisen i slow motion, så landar bollen i framkanten av skålen. Kan du räkna ut varför den gör det?)