Jan Guillou: "Klassamhället förstärks utan betyg i skolan"

KB-Guillou-319-nyJan Guillou. Jan Guillou. Jan Guillou är en man som lämnar få oberörda. Man må tycka vad man vill om honom, men jag tror att han har rätt i den här krönikan i aftonbladet.se. Den socialdemokratiska skolpolitiken, utan betyg, utan krav, har förstärkt de klasskillnader som finns istället för att motarbeta dem. Socialdemokratin har svikit de barn från studieovana familjer, som de sade sig vilja stödja. 

Istället för att resonera utifrån "alla människor är lika värda", verkar den socialdemokratiska skolpolitiken ha resonerat att "alla människor är lika", och använt det som argument för att ingen ska få vara bättre än någon annan, och därför ska ingen heller få betyg.

Det är bara att hoppas på att pendeln är på väg att svänga tillbaka från flumpedagogik och kravlös skola, så att vi – oavsett vem som vinner valet i höst – får en skola där alla har möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar.