Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En värld utan myggor?

En Anopheles albimanus-mygga som suger blod ur en människoarm.En Anopheles albimanus-mygga som suger blod ur en människoarm.

Såhär i värsta myggtider kanske man tycker att det vore bäst om man kunde utrota alla myggor.

Men skulle det verkligen vara så bra? Ja, enligt en del forskare skulle det kanske bli en bättre värld utan myggor!

 

Det finns mer än 3500 namngivna arter av myggor. Många av dem har samevolverat med både predatorer, som livnär sig på dem, och blommor, som får hjälp att sprida pollen av dem. Det skulle alltså innebära att om myggorna försvann, så skulle stora hål i den ekologiska näringsväven rivas upp.

Men kanske skulle hålen fyllas igen rätt så snabbt av andra organismer, och livet skulle fortsätta som förut – eller t.o.m. ännu bättre. Myggor är nämligen bärare av en mängd sjukdomar, t.ex. malaria, gula febern och denguefeber.

Läs mer på Nature news >>>

 

   

Också intressant: