news.2010.394.mouseEn vit mus och en forskare. En vit mus och en forskare. Genom att bara aktivera tre gener i hudceller, har forskare lyckats få hudceller att omprogrammeras till hjärtceller hos möss. På det här viset slipper man gå omvägen via stamceller. 

Det här är mycket lovande för alla patienter med hjärtproblem. Om det funkar också på mänskliga celler, skulle man relativt enkelt kunna få nya hjärtceller om man fått hjärtceller som förstörts t.ex. av en hjärtinfarkt.

Läs mer på Nature news >>>