Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Om det är så att exempelvis giraffen (och alla andra däggdjur) har utvecklats från tidigare djur, så måste det vara så att den bär med sig ett "evolutionärt bagage" av lösningar som kanske inte är de smartaste i världen. Men är det verkligen så?

Larynx-nerven (nervus recurrens) går från hjärnan till struphuvudet (larynx), men den går inte direkt dit. Istället går den ner i bröstkorgen, och sedan upp igen till struphuvudet. Och för en giraff innebär det att den gör en omväg på några meter.

Intelligent design? Knappast. Evolutionär rest? Jäpp. (Andra evolutionära rester är till exempel s.k. rudiment.)