Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur viktig är Gliese 581g?

Hur viktig är Gliese 581g?

Gliese 581g är en nyligen upptäckt exoplanet som ligger nästan mitt i den beboeliga zonen – det område runt en stjärna där det är tillräckligt varmt för att vatten ska kunna finnas i flytande form, men tillräckligt kallt för att det inte ska förgasas.

 
Man har uppskattat att det finns omkring 10 miljarder beboeliga planeter i vår galax, Vintergatan. Med omkring 100 miljarder stjärnor, verkar detta inte vara en orimlig siffra.

Men det faktum att vi redan nu har hittat en så pass jordlik exoplanet som Gliese 581g, och att den ligger mitt i den beboeliga zonen, kan bara betyda en av två saker:

  1. Astronomerna hade en sjuhelsickes tur i sin jakt på jordlika exoplaneter; eller

  2. Exoplaneter i allmänhet och jordlika exoplaneter i synnerhet är mycket vanligare än man först trodde.

Detta har fått astronomer att justera upp antalet troliga beboeliga exoplanter i Vintergatan till 20 eller 30 miljarder.

 

   

Också intressant: