Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vattnets kretslopp (animering)

Försök att bortse från den störiga "speldose-musiken", och kolla istället in hur vattnets kretslopp fungerar!

En vattenmolekyl i havet avdunstar då solens strålar värmer upp den. Den bildade vattenångan kondenseras så småningom till moln, och vattnet kan falla ned igen som regn eller annan nederbörd.

När det har fallit ned, rinner det ned i marken och förs med grundvattnet ut till bäckar och åar, och till slut till havet, där hela kretsloppet börjar om igen.

 

   
[Ingen än…]