Inuti solen

Inuti solen

För länge sedan trodde man att solen brann med ett bränsle ungefär som ved. När veden brinner, reagerar den med syre, samtidigt som det avges energi i form av ljus och värme. Så varför skulle inte solen fungera på samma sätt?

 

Problemet är bara att det skulle krävas enorma mängder ved för att driva den här reaktionen – och ändå skulle den inte hålla solen "brinnande" i mer än några tusen år. Visst, 5000-6000 år är en ganska lång tid, men inte så lång tid som solen faktiskt har funnits – c:a 4 miljarder år!

Istället är det väteatomer som slås samman med varandra inne i solens heta, täta inre. Detta kallas fusion.

Längst inne i solen är trycket och temperaturen så hög att lätta atomer, som väte, lite då och då krockar med varandra med sådan kraft, att de smälter samman och bildar helium istället. I samband med att de gör detta, avger de också energi. (Som varje kemielev vet, avges det energi så fort det uppstår bindningar mellan två ämnen.)