Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mitokondrien: Cellens "kraftverk"

Inuti nästan alla våra celler finns det en liten organell som kallas mitokondrie. Det är i den som den mesta energin vi stoppar i oss i form av mat omvandlas till energi som cellen kan utnyttja.

 

I ett kraftverk som vi människor byggt, omvandlas någon form av energi till en form som vi själva kan utnyttja, vanligen elektricitet. I ett kärnkraftverk omvandlas energin i tunga atomer först till värme, sedan till rörelseenergi och slutligen till elektricitet; i ett vattenkraftverk (eller vågkraftverk) omvandlas potentiell energi (lägesenergi) till rörelseenergi till elektricitet och så vidare.

I cellen är det inte elektricitet som man vill ha, utan en molekyl kallad ATP. Denna brukar betraktas som cellens "energivaluta", d.v.s. en energirik molekyl som cellen kan utnyttja varje gång den behöver "betala" för en energikrävande process.

I mitokondrien sker två viktiga processer: För det första har vi citronsyracykeln, där glukos (druvsocker) stegvis förbränns. Då bildas en liten mängd ATP. För det andra bildas en mängd vätejoner, H+, i citronsyracykeln. Dessa utnyttjas i nästa process, som kallas andningskedjan eller elektrontransportkedjan.

I sista steget driver vätejonerna ett stort, snurrande maskineri som tillverkar ATP. Maskineriet, som kallas ATP-syntas, är det som ses allra sist i videoklippet.

 

   

Också intressant: