Den fylogenetiska regeln säger, att ett befruktat ägg går igenom hela sin evolution under utvecklingen till en färdig individ. Från encellig organism till flercellig klump, och vidare specialisering.

Illustration från Haeckels Anthropogenie (1874). Bilderna visar 'väldigt tidiga', 'något senare' och 'ännu senare' stadier i embryots utveckling hos fiskar (F), salamandrar (A), sköldpaddor (T), hönor (H), grisar (S), kor (R), kaniner (K) och människor (M).Det var den tyske biologen Ernst Haeckel som lade grunden för den här s.k. rekapitulationsteorin genom sitt arbete med embryologi.

Fastän det är sant att modern biologi förkastar stora delar av Haeckels teori, finns det delar i den som fortfarande pekar på ett gemensamt evolutionärt ursprung för ryggradsdjuren. Till exempel bildar alla embryon en särskild slags strukturer vid svalget. Dessa strukturer blir till gälar hos fiskar, men hos oss blir de till underkäke och till hammare och stigbygel i mellanörat.