Här är något som låter som en besvärlig paradox: Relativitetsteorin slår fast, att ingenting kan röra sig fortare än ljuset. Ändå finns det galaxer som fjärmar sig från oss med en hastighet som överstiger ljusets.

I själva verket är det ingen paradox. Det är sant att ingenting (som har en massa) kan röra sig fortare än ljuset. Men relativitetsteorin lägger inga restriktioner på rumtiden själv. Det betyder att rymden själv kan expandera med hastigheter som vida överstiger ljusets. Och därför kan galaxer fjärma sig från oss med en hastighet som är större än ljushastigheten.