Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Isbjörnar i fokus

Isbjörnen är en väldigt ung djurart – det är inte mer än 200 000 år sedan den skildes från grizzlybjörnen. I det karga arktiska landskapet krävs det ett gigantiskt revir för att kunna föda en isbjörn – upp till 300 000 km2.

Det är ungefär lika stort som hela Italien, och mer än 10 000 gånger större än en pandas revir. Till skillnad från de godmodiga pandorna är isbjörnar mycket aggressiva, och betraktar människor som mat. För att kunna komma närmare de farliga björnarna har forskarna därför byggt speciella fjärrstyrda kameror. Isbjörnsungarna är nyfikna, men lämnar snart kamerorna ifred, och fortsätter med sitt.

 

   

Också intressant: