Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Sir Patrick Stewart presenterar ESS

Tänk om man kunde bygga ett mikroskop som var så kraftfullt att man kunde se inte bara atomer, utan hur atomerna binder till varandra och rör sig i förhållande till varandra?

 

Sir Patrick Stewart, kanske mest känd för sin roll som Captain Jean-Luc Picard i Star Trek: The Next Generation, är också universitetskansler vid universitetet i Huddersfield. Här presenterar han ESS för en större publik.

ESS – European Spallation Source – kan ses just som ett gigantiskt mikroskop. När det är färdigt kommer det att vara lika betydelsefullt för utforskandet av mikrokosmos som Hubble-teleskopet varit för utforskandet av makrokosmos.

Sedan ett tag tillbaka är det bestämt att ESS ska byggas i Sverige, i Lund. Det är ett enormt projekt, och ibland sägs det att de forskare som kommer att göra de största upptäckterna där inte ens har slutat grundskolan än.

 

   

Också intressant: