Enligt wikipedia är förvätskning (eng. liquefaction) en kemisk process som omvandlar ett fast eller gasformigt ämne till flytande form. Det handlar alltså inte om smältning eller kondensation, som är fysikaliska processer, utan om kemiska processer.

Men förvätskning kan också vara när sand eller lera (eller någon annan fast kolloid) som är mättad med vatten transformeras så att de får vätskeliknande egenskaper.

Detta hände vid jordbävningen i Christchurch, Nya Zeeland, den 22 februari 2011. Då var det stora mängder vattenmättad lera som förvätskades p.g.a. jordbävningens vibrationer. Detta medförde att hus satte sig (och rasade) och att lerfloder dränkte delar av staden.

RÄTT sätt att brygga kaffe på!Det här kan man ganska lätt testa själv hemma, även utan hjälp av skottkärra, kullersten och vattenmättad lera. Allt man behöver göra är att brygga kaffe för hand!

Såhär gör man: Koka upp vatten och häll över kaffepulvret (i ett kaffefilter). Ansträng dig att hälla vattnet längs insidan av filtret, så att så mycket som möjligt av det blöta kaffepulvret hamnar så långt ner som möjligt i tratten – och inte på väggarna.

När allt vatten har runnit igenom, så skaka ordentligt på tratten. Om du är uppmärksam, så ser du att det genomfuktade kaffepulvret faktiskt förvätskas!