Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur jordbävningar orsakar tsunamis

Jem Stansfield förklarar hur det går till när en jordbävning till havs orsakar en tsunami.

När kontinentalplattorna – i det här fallet stilla havsplattan och den eurasiska plattan – krockar med varandra, så gör friktionen att det byggs upp en spänningsenergi plattorna.

När den spänningen plötsligt släpper, så uppstår en jordbävning. Om jordbävningen sker under vattenytan, gör den häftiga rörelsen att det uppstår en tsunami, som sprider sig åt alla hål från jordbävningens epicentrum.

 

   

Också intressant: