En laddad situation

''I lost an electron'' – ''Are you positive?''"I lost an electron" – "Are you positive?"

Det här bevisar väl på kemi är ett viktigt ämne i negativa situationer...