Färgen ligger i betraktarens ögon

Färgen ligger i betraktarens ögon

Ser du vad jag ser? Hur stor roll har språket för hur vi uppfattar färger?

 

Ganska stor, visar det sig. Innan barnet utvecklar ett språk, tar det in färgen huvudsakligen med höger hjärnhalva. När barnet väl har lärt sig ett språk, tar det in färgen med vänster hjärnhalva; den halva som sköter om det logiska och det strukturerade tänkandet.

Men betyder det verkligen att språk och färgseende hänger ihop? I Himba-stammen i Namibia har man ungefär hälften så många ord för att beskriva färger som vi har, och beskrivningarna omfattar också andra färger. Det gör att de har mycket lätt att skilja på vissa nyanser som vi västerlänningar knappt kan – och å andra sidan svårt att urskilja vissa nyanser som vi tycker att det är stor skillnad på.

Så det är nog sant ändå, att det är inte bara skönhet som ligger i betraktarens ögon. Även färg gör det uppenbarligen.