Ett forskarlag i CERN skickade en stråle myonneutriner genom jorden för att se om de möjligen omvandlades till tauneutriner på vägen.

 

I experimentet lade de märke till att neutrinerna kom fram 60 miljarddelars sekund snabbare än om de färdats med ljusets hastighet! Detta är mycket anmärkningsvärt, eftersom Einsteins speciella relativitetsteori förutsäger att ingenting kan färdas fortare än ljuset.

Nu låter kanske 60 miljarddelar av en sekund inte som så mycket (och det är det ju inte heller), men CERN-forskarna mätte på 15 000 neutriner, så det är ju inget slumpmässigt fel. Troligare är kanske att forskarna gjort någon form av systematiskt fel, ett fel som de dock inte kunnat hitta själva.

Det är nu den vetenskapliga processen sätter igång på allvar: Om forskarnas resultat stämmer, är det en verklig revolution inom fysiken! Därför kommer andra forskare att sätta igång och se om de kan bekräfta CERN-fysikernas resultat med andra experiment.

Kan de inte det, överlever Einsteins relativitetsteori än en gång. Om de däremot KAN bekräfta resultaten...! Låt mig säga såhär; då hade det varit roligt att vara partikelfysiker!