Pistolräkans hårda skott

När pistolräkan känner sig hotad eller är på jakt avfyrar den faktiskt en slags pistol!

Det är en utav klorna som den kan slå ihop så hastigt att vattnet förångas omkring den. När bubblan av vattenånga kollapsar, blir den ett kort ögonblick lika het som solens yta (omkring 5800 °C, enligt wikipedia).

Den frigjorda energin chockar eller till och med dödar inkräktaren. Inte så konstigt, om du frågar mig...