Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Årets Nobelpris i Fysiologi/Medicin 2011

En dendritisk cell. En dendritisk cell. I år går nobelpriset i fysiologi/medicin till tre herrar som gjort att vi vet hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar.

Man kan säga att immunsystemet består av två delar: Det medfödda och det förvärvade immunförsvaret. Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann får ena hälften av nobelpriset för att de upptäckte hur en del celler i kroppen kan känna igen lipopolysackarider.

Lipopolysackarider är en slags ämnen som bara finns på bakterier, och inte på kroppens egna celler. Därför är det bra att immunsystemet kan känna igen dem riktigt snabbt, så att man direkt kan motarbeta bakterierna.

Ralph M. Steinman får andra hälften av nobelpriset för upptäckten av de dendritiska cellerna kan aktivera T-celler. T-cellerna kan i sin tur aktivera andra celler i immunförsvaret, beroende av vad det är för typ av reaktion.

Men om inte T-cellerna först aktiveras, kan kroppen inte försvara sig mot nya sjukdomar, vilket ofelbart skulle leda till att man dör. Dendriternas funktion i immunförsvaret är alltså mycket viktig.

 

   

Också intressant: