Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur stor är vår galax?

Hur stor är vår galax, Vintergatan?

 
Om vi skulle försöka mäta Vintergatan i kilometer, skulle siffrorna bli alldeles för stora för att vi skulle klara av att hantera dem. Istället använder vi termen ljusår, vilket är den sträcka ljuset hinner färdas på ett år.

Eftersom ljuset färdas mycket fort (nästan 300 000 km/s), blir ett ljusår också mycket långt: Nästan 9 500 miljarder km. Ändå räcker inte ett enda ljusår till att beskriva vår Vintergatans storlek.

I själva verket är den omkring 100 000 ljusår i diameter...

 

   

Också intressant: