Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Lennart Greens fantastiska close-up-trick är väl kanske inte direkt vetenskapliga, men de innehåller ändå en fundamental likhet med vetenskapsteori och det vetenskapliga tänkandet: Vi ser ett fenomen, och eftersträvar att förklara det.

Är det magi? Nej, det är det inte, men vi har svårt att hitta en ”naturlig” förklaring, fastän vi vet att den finns där. Eller, som Arthur C. Clarke sade det: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.