En tjusig video gjord med time-lapse-teknik, som visar hur nässelfjärilens larv förpuppas och sedan hur den färdiga fjärilen tar sig ut och vecklar ut sina vingar för första gången. Den här förvandlingen, från larv → puppa → färdig insekt kallas för metamorfos.