Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En fisk med genomskinligt huvud

För marinbiologer är havet – djuphavet – fortfarande i stort sett outforskat, och nya organismer upptäcks hela tiden. Macropinna microstoma är en av dessa, och den har en märklig sak som inget annat djur har.

Dess ögon sitter inneslutna under något som närmast kan liknas vid glashuven på ett stridsflygplan. (Ögonen är de gröna globerna inuti huvudet som syns i videon. De svarta fläckarna ovanför fiskens pyttelilla mun, som ser ut som ögon, är i själva verket fiskens luktorgan.)

På det viset kan fisken ha koll på allt som händer ovanför och framför den, på samma sätt som en stridspilot. Forskarna tror att den här fisken kanske livnär sig på att knycka överblivna matrester från andra havslevande djur.

Läs mer på Monterey Bay Aquarium Research Institute >>>

Också intressant: