Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Salpetersyra-fontänen

Varm, koncentrerad salpetersyra, HNO3, löser upp koppar. Då bildas koppar(II)joner, Cu2+, och nitrösa gaser. Nitrösa gaser är en blandning av kvävemonoxid, NO, som är färglös, och kvävedioxid, NO2(g), som är rödbrun till färgen.

När reaktionsblandningen får svalna, sugs gasen tillbaka, och med det vattnet som den bubblat igenom. Då färgas lösningen i sättkolven vackert blå av de bildade koppar(II)jonerna!

(Om du utför det här experimentet själv, så tänk på att göra det i dragskåp eller under draghuv! De nitrösa gaserna är inte alls trevliga att andas in...)

 

   

Också intressant: