Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ringelmann-effekten

1904 tug of war Klassisk dragkamp.

Människan är till naturen lat!

De flesta av oss vet det ”på känn”, men det krävdes att Maximilien Ringelmann 1883 satte upp ett försök som bevisade det innan det blev bekräftat. Försöket bestod i att han lät 20 studenter dra i ett fem meter långt rep antingen ensamma eller tillsammans med andra. Vid andra änden av repet var monterat en kraftmätare, och så kunde han i reda siffror läsa ut människans lathet.

”Någon annan fixar det!”

Det är nämligen så, att om en person ”ger allt” när han drar själv, så ger han bara 93% av sin kraft när det är tillsammans med en annan person, 85% när det är tillsammans med två andra och 77% när det är tillsammans med tre andra. Den här minskningen i kraft kallas idag för Ringelmann-effekten.

Ringelmanns arbete citeras jämt och ständigt när man har utbildningar i teamwork och annat. Det kan nämligen sammanfattas i en enda, slagkraftig mening: ”Någon annan fixar det!”

 

   

Också intressant: