Bakteriell tillväxt

Bakterien E. coli delar sig under optimala förhållanden en gång var tjugonde minut. För blir det 2 celler, sedan 4, 8, 16, 32 och så vidare. Det blir snabbt en väldig massa bakterier! (Filmat med time lapse-teknik.)