Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur får man isen att brinna så här vackert? Tja, för en kemist är det ganska enkelt!

Man strör ut kalciumkarbid över isen. När isen smälter, reagerar vattnet med kalciumkarbiden och bildar etyn (acetylen), C2H2, enligt följande formel:

2H2O(l) + CaC2(s) → C2H2(g) + Ca(OH)2(aq)

Den bildade etyngasen brinner när man sätter till en tändsticka. Så länge som vattnet reagerar med kalciumkarbiden bildas det etyn, och reaktionen fortsätter. Så enkelt var det! 😊