Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Avloppsvatten rinner genom avloppsrören till ett reningsverk, där man avlägsnar föroreningarna och släpper ut vattnet igen i en sjö eller ett vattendrag. Man tillsätter t.ex. aluminiumsulfat vilket gör att man kan avlägsna stora delar av fosforn, och på så vis undvika övergödning.

I ett stort filtersystem avlägsnas plast och annat skräp som inte kan brytas ner i naturen. Efter ytterligare reningssteg kan vattnet släppas ut i naturen utan någon fara för miljön.