Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En av de viktigaste djurtyperna som Charles Darwin hade med sig från sin resa med Beagle var finkar från Galápagosöarna. Finkarna har speciella anpassningar av näbben som gör att de kan leva olika sorters föda. Det kan t.ex. vara av insekter eller av frön.

Detta var en av de saker som fick Darwin att inse att den individ som är mest välanpassad till miljön också har störst chans att föra sina gener vidare.