Tro’t eller ej, men Disney har faktiskt gjort en del utbildningsfilmer. Den här handlar om malariamyggan, dess faror och hur man bäst bekämpar den.

Intressantast med den här filmen är egentligen hur synen på miljövård och människans förhållande till naturen förändrats sedan filmen gjordes. på 50-60-talen såg man inga problem med att bespruta stora arealer med DDT eller asfaltera igen stora träskområden. Numera har vi bättre kunskaper i ekologi, och kan skratta lite lätt åt den naivitet som framställs i filmen.

Så se upp: Extrem fånighetsvarning utgår! 😉