Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom. Det innebär att kroppens eget immunsystem plötsligt börjar uppfatta kroppens egna strukturer som ”fientliga”, och försöker förgöra dem. Det gör framför allt att brosket i lederna bryts ned, vilket i sin tur leder till inflammation i lederna (artrit). I allvarliga fall leder det till nedsatt rörlighet i och deformation av lederna.