Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är en vetenskaplig teori?

”Är det inte så, att evolutionen bara är en teori?” Så säger många som egentligen inte förstår vad en vetenskaplig teori är.

 

En vetenskaplig teori skiljer sig från en vardaglig teori på så vis, att medan en vardaglig teori är en aning, en hypotes eller en gissning om att någonting kan vara på det ena eller det andra sättet, så är vetenskaplig teori en förklaringsmodell som med hjälp av fakta förklarar hur något förhåller sig. Och det är inte vissa utvalda fakta, utan det ska vara alla tillgängliga fakta som ska förklaras!

Det är inte så komplicerat alls, egentligen. Se klippet, och lär dig skillnaden mellan en vetenskaplig och en vardaglig teori!

 

   

Också intressant: