Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hand hos en person drabbad av reumatoid artrit. Hand hos en person drabbad av reumatoid artrit.

Reumatoid artrit (RA) är en mycket smärtsam autoimmun sjukdom, där kroppens immunsystem av någon anledning börjar uppfatta framför allt kroppens eget brosk som ”fientligt”. Immuncellerna attackerar då brosket, och bryter ner det, vilket leder till smärta i leder och svårighet att använda dem.

 

För att kroppens immunceller ska kunna skilja på ”fientliga” och kroppsegna strukturer, måste de lära sig att skilja dem åt. De celler som felaktigt känner igen kroppens egna strukturer förstörs under utvecklingen. De ”felskapta” immunceller som ändå råkar överleva, hålls i schack av andra celler med hjälp av ett protein som kallas Foxp3. Den som saknar Foxp3 eller som har en mutation i genen för Foxp3 löper mycket större risk för att drabbas av en autoimmun sjukdom.

”När de gav cellerna till möss med RA, och sedan också gav dem läkemedlet, lindrade de sjukdomen, och i vissa fall botades den helt.”

Nu har forskare vid Medical Research Council's Laboratory of Molecular Biology i Cambridge lyckats konstruera genetiskt modifierade celler där man kan stänga av eller sätta på genen för Foxp3 med hjälp av ett läkemedel. När de gav cellerna till möss med RA, och sedan också gav dem läkemedlet, lindrade de sjukdomen, och i vissa fall botades den helt.

I nästa steg vill forskarna nu studera Foxp3 närmare, för att till slut kunna utveckla nya behandlingsmetoder för mänsklig rheumatoid artrit.

Läs mer på Science Daily >>>
Läs hela den vetenskapliga artikeln på PLoS Biology >>>