Kvantfysikens grundläggande mysterium

Kvantfysikens grundläggande mysterium

Om en elektron passerar genom en dubbelspalt (||), beter den sig som en vågform, och skapar ett interferensmönster. Men inte kan väl en elektron gå genom båda spalterna samtidigt!? Måste kolla!

Men... om man bestämmer sig för att kolla, då går elektronen bara genom den ena spalten, och beter sig som en partikel. Hur är detta möjligt? Hur kan elektronen bestämma sig för att vara det ena eller det andra bara genom att man tittar på den? Det är det som är kvantfysikens stora mysterium!