Hur funkar LHC?

LHC startades och stoppades utan att jorden försvann i ett svart hål. Men vad är det forskarna hoppas lära sig där, och hur ska de göra det? Här förklarar professor Heinz Wolff det på ett något okonventionellt sätt – med hjälp av pajer och tryckluft!