Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Mitosens olika stadier

När en cell delar sig (mitos), går den igenom olika stadier. I profasen kondenseras DNA:t i kromosomerna till de X-formade delningskromosomerna. I fasen som följer, metafasen, ligger alla delningskromosomerna samlade kring cellens ekvatorialplan. Sedan delas delningskromosomerna i två s.k. systerkromatider, som dras åt varsitt håll i anafasen. I telofasen slutförs celldelningen, och två nya celler bildas. 

 

   

Också intressant: