Blixt i ultra-ultrarapid

Blixt i ultra-ultrarapid

Hur går det till när blixten slår ned? Du kanske har lärt dig tidigare att blixten, själva ljusblixten faktiskt slår nerifrån och upp? Här kan man se hur det faktiskt går till: Först söker sig en slags för-blixt ner mot marken. När den väl hittat marken, slår huvudblixten upp, från marken och upp i molnen. Så går det till!