Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ett gigantiskt galaktiskt fossil

ett-gigantiskt-galaktiskt-fossil

Galaxen NGC 1132 är en enorm galax, som förmodligen är resultatet av ett antal kollisioner mellan flera galaxer för många miljoner (eller t.om. några miljarder) år sedan. Till slut har den gigantiska galaxen NGC 1132 bildats, en galax som är så stor att den lyser mycket starkare än galaxer av ”normal” storlek. 

 

   

Också intressant: