Hur de tyngre grundämnena bildats

Kanske är det allra bästa med astrofysik att det kombinerar både astronomi, fysik och kemi till en härlig blandning! I det här klippet får vi se hur det går till när alla grundämnen tyngre än helium-4 bildas inne i stjärnorna: genom fusion.

Och vad består du själv av för atomer? Ja, en hel del väte förstås. Men allt det som inte är väte i dig – kol, syre, kväve, fosfor, svavel m.m. – skapades en gång för länge, länge sedan i någon närbelägen stjärna. Vi är alla "stjärnbarn"! 😊